Koldingnetavis

Trekantomraadets Brandvæsen (Kolding), Kilde: www.odin.dk/112puls

TrekantBrand - Kolding 28-10-2016 14:29
Førstemelding: Bygn.brand-Etageejendom Station: Kolding
TrekantBrand - Kolding 28-10-2016 06:38
Førstemelding: Bygn.brand-Etageejendom Station: Kolding
TrekantBrand - Kolding 27-10-2016 19:19
Førstemelding: Brand-Bil i det fri Station: Kolding